«СТРУКТУРНО-ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ ТЯНЬ-ШАНЯ

Авторы

  • M. Леонов ФГБУН Геологический институт РАН г. Москва

DOI:

https://doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2021.1.66.402

Ключевые слова:

Тянь-Шань, ороген, структура, структурно-морфометрический образ, тектоническая сегментация.

Аннотация

В статье впервые рассмотрена возможность применения структурно-фотометрических образов для характеристики сегментации верхней коры Тянь-Шанского внутриконтинентального орогена. С помощью фильтров программы Adobe Photoshop Pro проведена трансформация геологической карты в систему структурно-фотометрических образов. Такой прием позволил выявить интегральные неоднородности верхней коры территории Киргизского Тянь-Шаня и предложить новый вариант графического отображения тектонической сегментации (делимости) коры региона. 

Биография автора

M. Леонов , ФГБУН Геологический институт РАН г. Москва

Доктор геол.-мин. наук, главный научный сотрудник

Библиографические ссылки

Adamenko O.M. Morfostruktura sibirskoj platformy // Geomorfologiya. 1971. № 1. S. 12–21.

Alekseev D.V., Biske Yu.S., Van Bo, Dzhenchuraeva A.V. Geologicheskoe stroenie i evolyuciya Yuzhnogo Tyan-Shanya: sopostavlenie centralnogo i vostochnogo sektorov poyasa (transekty MANAS i Dzhungariya-Tarim) // Problemy geodinamiki i geoekologii vnutrikontinentalnyh orogenov. Tez. dokl. 6-go Mezhdunar. simp. Bishkek: NS RAN, 2014. S. 7-10.

Argan E. Tektonika Azii. M.: ONTI, 1935. 192 s.

Bakirov A.B., Maksumova R.A., Sakiev K.S. Severotyanshanskij mikrokontinent v strukture kaledonid Tyan-Shanya // Geodinamika i geoekologiya vysokogornyh regionov v XXI veke / M.G.Leonov (red.). Sb. materialov 3-go Mezhdunar. simp. Vypusk 1. Moskva-Bishkek, 2006. S. 9–22.

Biske Yu.S., Konopelko D.L., Zeltmann R. Geodinamika pozdnepaleozojskogo magmatizma Tyan-Shanya i ego obramleniya // Geotektonika. 2013. № 4. S. 61–81.

Borisevich D.V. Geneticheskaya interpretaciya form relefa // Geomorfologiya. 1970. № 3. S. 15–23.

Burtman V.S. Tyan-Shan i Vysokaya Aziya: tektonika i geodinamika v paleozoe / red. Yu.G. Leonov. M.: GEOS, 2006, 215 s.

Geodinamika vnutrikontinentalnyh orogenov i geoekologicheskie problemy / Yu.G. Leonov (red.). Materialy 4-go Mezhdunarodnogo simp. Moskva-Bishkek: NS RAN, 2009. 478 s.

Geologicheskaya karta Kyrgyzskoj respubliki masshtaba 1:500 000 / Gl. redaktory B.T. Tursungaziev, O.V.Petrov. 2008 g.

Geologicheskij slovar. T. 1. M.: Izd-vo «Nedra», 1973. 488 s.

Gerasimov I. P. , Mesheryakov Yu. A. , Zhivago A.V. i dr. Relef Zemli (morfostruktura i morfoskulptura) / Otv. red. I. P. Gerasimov, Yu. A. Mesheryakov. M.: Izd-vo Nauka, 1967. 331 s.

Delvo D., Abdrahmatov K.E., Lemzin I.N., Strom A.L. Opolzni i razryvy Keminskogo zemletryaseniya 1911 g. s M 8,2 v Kirgizii // Geologiya i geofizika. 2001. T. 42. S. 1667–1677.

Lastochkin A. N. Tektonicheskie dvizheniya, struktury i morfostruktury platformennyh ravnin // Geomorfologiya. 1976. № 3 S. 15–25.

Leonov M.G. Tektonika konsolidirovannoj kory / Red. Yu.O. Gavrilov. M.: Nauka, 2008. 458 s.

Makarov V.I., Rybin A.K., Matyukov V.E., Pushkerev P.Yu., Sherbina F.A. Osobennosti glubinnoj struktury depressionnyh oblastej Centralnogo Tyan-Shanya // Sovremennye problemy geodinamiki i geoekologii vnutrikontinentalnyh orogenov. Materialy 5-go Mezhdunar. simp. / Red. M.G. Leonov, N.V. Sharov. T. 2. Bishkek: NS RAN, 2012. S. 36–45.

Maksumova R.A., Dzhenchuraeva R.D. Tektonicheskoe rajonirovanie i metallogeniya kaledonid Tyan-Shanya // Izvestiya NAN KR. 2003. № 4. S. 59–73.

Problemy geodinamiki i geoekologii vnutrikontinentalnyh orogenov. 6-oj Mezhdunar. Simp. Tezisy dokladov. Bishkek: NS RAN, 2014. 452 s.

Sovremennaya geodinamika oblastej vnutrikontinentalnogo goroobrazovaniya / V.I.Makarov (red.). M.: Nauchnyj mir, 2005. 400 s.

Tolkovyj slovar anglijskih geologicheskih terminov / Red. Dzh. A.Dzhekson. Perevod s angl. Pod red. N.V. Mezhelovskogo. T. 2. M.: MCGK «Geokart», GEOS, 2002. 644 s. (Glossary of Geology / Ed. J.A. Jackson. Alexandria, Virginia: Am. Geol. Inst. 1997).

Utirov Ch.U. O vliyanii latentnyh prodolno-poperechnyh geologicheskih podnyatij mantijnogo zalozheniya na prirodnokatostroficheskie yavleniya // Vestn. Mezhdunar. universiteta Kyrgyzstana. 2000. № 4. (12). S. 66–83.

Ufimcev G.F., Korzhenkov A.M., Mamyrov E.M. Ocherki relefa i morfotektoniki TyanShanya. Novosibirsk: «GEO», 2009. 130 s.

Загрузки

Опубликован

2021-05-14

Выпуск

Раздел

Статьи