OVER-ALL EVALUATION OF COAL PROPERTIES FOR NON-TRADITIONAL USE AT THE STAGES OF SEARCH AND ESTIMATION WORKS

Авторы

  • V. Kosinski VNIGRIugol. Rostov-of-Don
  • G. Khrustalyova VNIGRIugol. Rostov-of-Don
  • A. Gontsov VNIGRIugol. Rostov-of-Don

DOI:

https://doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2021.3.72.490

Ключевые слова:

уголь, состав, качество, нетрадиционная угольная продукция, направления переработки.

Аннотация

Рассмотрены современные представления о возможных направлениях нетрадиционного использования углей; обоснован выбор оптимального комплекса вещественно-генетических параметров и показателей качества углей на стадиях поисковых и оценочных работ для оценки их как сырья для получения синтетического жидкого топлива, воска, углегуминовых препаратов различного назначения, углещелочных реагентов, пигментов, фильтрующих материалов, карбида кремния, сульфоуглей, термоантрацита на основе анализа и обобщения результатов лабораторных исследований и моделирования процессов переработки.

Библиографические ссылки

Belenkij E.F., Riskin I.V. // Himiya i tehnologiya pigmentov. L.: Himiya – 1974. – 561 s.

Gavrilov B.M., Koledin E.G., Gorlov E.G. i dr. Ispolzovanie buryh uglej Rossii v proizvodstve burovyh rastvorov // Himiya tverdogo topliva. – 1999. – № 2. – S. 75-79.

Drozdnik I.D., Ulanovskij M.L., Gordienko A.I. Syrevaya baza i osnovnye sposoby polucheniya uglerodnyh adsorbentov // Koks i himiya. – 1995. – № 10. – S. 13-19. 4. Zharova M.N. Himicheskie issledovaniya buryh uglej v svyazi s napravleniyami ih ispolzovaniya. // Himiya tverdogo topliva. – 1984. – № 6. – S. 12-17.

Kalechic I.V., Korobov V.Yu. Sostoyanie i perspektivy gidrogenizacii uglej. // Himiya tverdogo topliva. – 1998. – № 5. – S. 3-8.

Serova N.B. Usloviya obrazovaniya i zakonomernosti rasprostraneniya voskosoderzhashih buryh uglej kajnozoya SSSR. // Litologiya i poleznye iskopaemye. – 1987. – № 2. – S. 81-94. 7. Cikarev D.A., Shulyakovskaya L V., Eremin I.V. Petrologo-geneticheskie priznaki prigodnosti uglej dlya polucheniya sinteticheskogo zhidkogo topliva. // Himiya tverdogo topliva. – 1989. – № 2. – S. 3-8.

Загрузки

Опубликован

2021-11-22

Выпуск

Раздел

Статьи