ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ: ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Авторы

  • Е. Карлова ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
  • А. Милохин ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

Ключевые слова:

стратификация, социальный класс, социология профессий, военная социология, офицеры, военнослужащие

Аннотация

В статье раскрывается содержание основных теорий социальной стратификации применительно к социально-профессиональной группе военнослужащих.Делается вывод о частичной применимости классового подхода к анализу социального статуса военнослужащих

Биографии авторов

Е. Карлова , ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

кандидат социологических наук, доцент

А. Милохин , ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

курсант

Библиографические ссылки

Marks K., Engels F. Revolyuciya i kontrrevolyuciya v Germanii. / Marks K. Izbrannye proizvedeniya. V 2 tomah / pod red. M.B. Mitina. T 2. 576c.

Engels F. Armiya / Marks K., Engels F. Sochineniya. Izdanie vtoroe. T.14. M.: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoj literatury. 1959. S. 5-50.

Engels F. Anti-Dyuring. M.: AST, 2020. 480 s.

Lenin V.I. Pisma iz daleka / Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij / Institut marksizmaleninizma pri CK KPSS. – 5-e izd. T. 14: Sentyabr 1906 – fevral 1907. M.: Gospolitizdat, 1960. 564 s.

Veber M. Hozyajstvo i obshestvo: ocherki ponimayushej sociologii: v 4 t. / Maks Veber ; [per. s nem.] ; sost., obsh. red. i predisl. L. G. Ionina. M.: Izd. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2016. T. I. Sociologiya. 445 s.

Tihonova N.E. Socialnaya struktura Rossii: teorii i realnost. M. Novyj hronograf: In-t sociologii RAN, 2014. 408 s.

Radaev V.V., Shkaratan O.I. Socialnaya stratifikaciya. Uchebnoe posobie. M.: Nauka, 1995. 237 s.

Kordonskij S.S. Soslovnaya struktura postsovetskoj Rossii. Moskva: Institut Fonda «obshestvennoe mnenie», 2008. 216 c.

Zaslavskaya T.I., Ryvkina R.V. Sociologiya ekonomicheskoj zhizni: Ocherki teorii. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie, 1991. 448 s.

Nemirovskij V.G. Predstavleniya o spravedlivosti v kontekste soslovnoj struktury sovremennogo rossijskogo obshestva // Sociologicheskie issledovaniya. 2017. №9. S.40-47.

Tihonova N.E. Faktory socialnoj stratifikacii v usloviyah perehoda k rynochnoj ekonomike. M.: ROSSPEN, 1999. 318c.

Zaslavskaya T.I. Sovremennoe rossijskoe obshestvo: socialnyj mehanizm transformacii. M.: Delo, 2004. 400 s.

Sokolov M.M., Sokolova N.A. Sredy, a ne klassy: patterny gorizontalnoj stratifikacii v sovremennoj gorodskoj Rossii // Ekonomicheskaya sociologiya. 2020. T. 21. № 4. C. 12-25.

Anikin V.A. Socialnye klassy novoj Rossii – neravnye i raznye // Sociologicheskie issledovaniya. 2020. № 2. S. 31-42.

Загрузки

Опубликован

2021-11-30

Выпуск

Раздел

Статьи