ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА В ВУЗЕ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ

Авторы

  • М. Зайцева Омский государственный педагогический университет

Ключевые слова:

эмоции, эмоциональный компонент, образовательный процесс

Аннотация

Статья посвящена проблеме трансформации структуры образовательной среды и содержательного контента учебных дисциплин. Представлена схема основных направлений образовательной деятельности в логике включения эмоционального компонента учебного процесса

Биография автора

М. Зайцева , Омский государственный педагогический университет

кандидат филол. наук

Библиографические ссылки

Berman N.D. Obrazovanie i jemocii: znachenie jemocij v nashej zhizni i v obuchenii Russian Journal of Education and Psychology – 2019. - tom 10. - № 4. - S.1-5

D'jakonova O.O., Bukatov V.M. Jed'jutejment v obrazovanii vzroslyh i interaktivnye tehnologii obuchenija v sovremennoj shkole // Pedagogika. - 2014. - № 8. – S. 42-45

Ivanisova O.Ju., Moreva Ju.V., Strelkina L.I. Rol' jemocij v pedagogicheskom processe// Sovremennoe obshhestvo: problemy, idei, innovacii. – 2016.- №5.- S.24-28

Izard Kjerrol Je. Psihologija jemocij / Kjerrol Je. Izard ; [per. s angl. V. Misnik, A. Tatlybaeva]. - Moskva: Piter, 2009. - 460 s.

Lebedeva I.V., Shabanova T.L. Jemocional'noe razvitie v strukture formirovanija professional'nyh kompetencij u budushhih pedagogov //Science and world.- 2014.-№7 (11).- S. 109-111

Semenova V.G., Fillipova O.N. Polozhitel'nye jemocii kak odna iz sostavljajushhih rechevogo manipulirovanija v obrazovatel'nom processe// Innovacii v obrazovanii. -2016.- №10. - S.129-136

Загрузки

Опубликован

2021-12-30

Выпуск

Раздел

Статьи