НЕОБХОДИМОСТЬ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Авторы

  • G. Ernazarova Chirchik State Pedagogical Institute
  • E. Khazieva Chirchik State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

конфликтологическая компетентность, педагогические конфликты, разрешения конфликтных ситуаций, конфликт в учебном заведении, управления конфликтными ситуациями, педагогический процесс.

Аннотация

В статьи отображены необходимость конфликтологическая компетентность педагога, так как педагогические конфликты можно предотвратить, чему способствует хорошая организация учебновоспитательного процесса в школе.

Биографии авторов

G. Ernazarova , Chirchik State Pedagogical Institute

Professor

E. Khazieva , Chirchik State Pedagogical Institute

Student

Библиографические ссылки

Klimenskih M. V., Ershova I. A. Pedagogicheskie konflikty v shkole: ucheb. posobie, – Moskva, 2015. – S.1–5.

Bazelyuk V. V. Razreshenie pedagogicheskih konfliktov: ucheb. posobie / Bazelyuk. V. V. Chelyabinsk: ChGPU, 2005. – S.140.

https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/23/schools/

Veshnyakova N.F. Konfliktologiya. – Minsk, 2002. – S.84–94.

Karaev, S. B. (2018). Sovremennye puti sovershenstvovaniya uchebnoproizvodstvennyh kompleksov, specializirovannyh na professionalnoj podgotovke uchashihsya. In Psihologiya i pedagogika na sovremennom etape (pp.30-36).

Ernazarova G.O. Formirovanie professionalnogo tvorchestva budushih specialistov/ Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Obrazovanie i vospitanie» (ISSN 2410-4515), 2020, №5.74-77 s.

Загрузки

Опубликован

2021-08-11

Выпуск

Раздел

Статьи