УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ

Авторы

  • V. Zheleznyakov Донской государственный технический университет
  • A. Aleksandrov Донской государственный технический университет
  • A. Kulikov Донской государственный технический университет

Ключевые слова:

объект культурного наследия, торкретирование, усиление фундаментов, деформации, несущая способность

Аннотация

На примере здания Ростовского государственного драматического театра имени Максима Горького было рассмотрено применение торкретирования в качестве метода усиления конструкций фундаментов в объектах культурного наследия 

Биографии авторов

V. Zheleznyakov , Донской государственный технический университет

Магистрант кафедры железобетонных и каменных конструкций 

A. Aleksandrov , Донской государственный технический университет

Магистрант кафедры железобетонных и каменных конструкций 

A. Kulikov , Донской государственный технический университет

Магистрант кафедры железобетонных и каменных конструкций 

Библиографические ссылки

Nesvetaev G.V., Khalezin S.V. Naukovedenie, 2015, Vol 7, №3. URL: naukovedenie.ru/PDF/92TVN315.pdf

Moskvin V.M. Korroziya betona i zhelezobetona, metody ih zashchity [Corrosion of concrete and reinforced concrete, methods for their protection]. Moscow: Strojizdat, 1980. 536 p.

Mangushev R.A., Karlov V.D., Saharov I.I., Osokin A.I. Osnovaniya i fundamenty. [Foundation engineering]. Izdatel'stvo Associacii stroitel'nyh vuzov (Moskva), 2014. pp. 278.

Kornienko N.A., Kornienko Z.Yu. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Transport-2015» (International scientific-practical conference «Transport-2015»). Rostov-on-Don: RSTU, 2015. Pp. 49-51.

Muhanov A.V. Muhanov V.V. Ustroistvo dlya dinamicheskogo kontrolya jelezobetonnih konstrukcii. Jurnal «Nauchnoe obozrenie» № 4, 2012. Rostov-onDon, Pp. 147-149.

Chmshkyan A.V. Inzhenernyj vestnik Dona, 2012, №4, p.2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n4p2y2012/1256.

Загрузки

Опубликован

2021-01-14

Выпуск

Раздел

Статьи