STRENGTHENING OF FOUNDATIONS BY TORCRETING

Authors

  • V. Zheleznyakov Don State Technical University
  • A. Aleksandrov Don State Technical University
  • A. Kulikov Don State Technical University

Keywords:

cultural heritage object, gunning, strengthening of foundations, deformations, bearing capacity

Abstract

On the example of the building of the Rostov State Drama Theater named after Maxim Gorky, the use of shotcrete as a method of strengthening foundation structures in cultural heritage objects was considered

Author Biographies

V. Zheleznyakov , Don State Technical University

Master’s student of the Department of Reinforced Concrete and Stone Structures 

A. Aleksandrov , Don State Technical University

Master’s student of the Department of Reinforced Concrete and Stone Structures 

A. Kulikov , Don State Technical University

Master’s student of the Department of Reinforced Concrete and Stone Structures 

References

Nesvetaev G.V., Khalezin S.V. Naukovedenie, 2015, Vol 7, №3. URL: naukovedenie.ru/PDF/92TVN315.pdf

Moskvin V.M. Korroziya betona i zhelezobetona, metody ih zashchity [Corrosion of concrete and reinforced concrete, methods for their protection]. Moscow: Strojizdat, 1980. 536 p.

Mangushev R.A., Karlov V.D., Saharov I.I., Osokin A.I. Osnovaniya i fundamenty. [Foundation engineering]. Izdatel'stvo Associacii stroitel'nyh vuzov (Moskva), 2014. pp. 278.

Kornienko N.A., Kornienko Z.Yu. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Transport-2015» (International scientific-practical conference «Transport-2015»). Rostov-on-Don: RSTU, 2015. Pp. 49-51.

Muhanov A.V. Muhanov V.V. Ustroistvo dlya dinamicheskogo kontrolya jelezobetonnih konstrukcii. Jurnal «Nauchnoe obozrenie» № 4, 2012. Rostov-onDon, Pp. 147-149.

Chmshkyan A.V. Inzhenernyj vestnik Dona, 2012, №4, p.2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/ n4p2y2012/1256.

Published

2021-01-14

Issue

Section

Статьи